Erotikk for damer hvordan ha samleie

erotikk for damer hvordan ha samleie

Han ble overrasket over hvor mange som faktisk tok det frekke spørsmålet med godt mot. Vi har i samarbeid med Brian samlet de beste reaksjonene i videoen over.

Vil du se samtlige reaksjoner fra alle jentene, kan du se fullversjonen her. For å teste ut kjønnsforskjellene, fikk han også overbevist en av jentene om å gjøre det samme som han hadde gjort. Nemlig spørre fremmede menn om de ville ligge med henne. Resultatet ble nokså annerledes: Se også denne Vis mer. Flere anbefalinger fra SeDenne: Her får sir­kus­bjør­nen nok. Kon­kur­ranse­syk­list skremte vettet av hest - så ga han rytteren fingeren. Fly­spot­ter holdt pusten da Norwegian fikk problemer.

Russeren risikerer alles liv i dum­dris­tig forbi­kjø­ring. Dronen fant det politiet ikke maktet. Ferga slukes av havet på sekunder. Liten takknipe for stor hund: Whiskey sitter bom fast. Klissvåt kvinne skvatt til da kjempen dukket opp. Blinde Kellar lar seg ikke stanse av han­di­ka­pet.

Norske Johannes 10 hylles av Metallica. Ingen danser som denne bestemora. Svenskens rør­leg­ger­jobb gikk ikke helt som planlagt. Hva er pelskledd og sterkere enn tre fri­bry­te­re?

Kieran er «øvel­ses­kjø­re­ren fra helvete». Bestemt lita jente snapper maten fra duas nebb. Par tok senge­val­sen i flysetet. Over kvinner slo ver­dens­re­kor­den i naken­ba­ding. En studie Leitenberg, viser at i alderen år har de aller fleste sine første ordentlige seksuelle fantasier. En mann fortalte hvordan han som 10 åring på ferie med sine foreldre så et ungt voksent par kysse hverandre intenst på gaten i Italia. Om kvelden, i sengen på hotellrommet, fikk han ikke sove fordi sinnet hans var fylt av påtrengende bilder av denne kyssingen og fantasier om kvinnen kledd i nydelige, hvite, prinsesseklær med blonder, mens hjertet hans dunket intenst.

Dersom vi beveger oss lenger opp på aldersstigen, til gruppen mellom 60 og 69 år, altså godt over kvinnens overgangsalder, faller den seksuelle aktiviteten en del. Men husk at dette er single, uten hverken ektefelle eller partner, de må selv ut og skaffe seg seksualpartner hver gang. Dette er i en fase der en del ekteskap sannsynligvis virkelig har skrudd seg til med fastlåste konflikter, som dermed reduserer sex-livet betraktelig, uten at det egentlig skyldes manglende lyst.

Blir du innlagt på sykehus, vil legen som tar i mot deg snakke med deg og undersøke deg. For å få relevant bakgrunnsinformasjon, skal han eller hun følge en mal med forhold som pasienten skal spørres om. Det medisinske ståsted overfor sex er altså å betrakte det som et grunnleggende, allment, kroppslig behov. Det kan gå ut over den daglige livskvaliteten dersom seksualfunksjonen ikke fungerer som den skal, på linje med fordøyelses- eller søvnproblemer. I et medisinsk perspektiv var det derfor naturlig at Fisher og hans kolleger sammenlignet behov for sex, i studien omtalt over, med behov for nettopp mat og søvn.

Selv om begge kjønn tenkte noe mer på sex enn på de andre to, var det ikke noen stor forskjell i hvor opptatt folk var av de tre: Alt dette viser vel bare ulike aspekter ved det vi egentlig vet fra før: Holdt på å si: Den vanlige måten å begrunne dette på, både i en tradisjonell kristen kultur og i en vitenskapelig orientert kultur etter Darwin, er at sex er nødvendig for formering, og derfor har menn og kvinner sex med hverandre. Behovet for artens overlevelse gjør at vi er nødt til å gjennomføre denne rare aktiviteten.

Til og med voldtekt har i moderne tid blitt forklart ikke ut fra et egentlig nytelsesbehov, men ut fra et behov for å bruke vold for å undertrykke medlemmer av et annet kjønn, m. De siste års forskning peker imidlertid på et paradoks: Sammen med en del apearter skiller mennesket seg fra de fleste andre virveldyr, vi har sex langt mer enn det som skal til for å opprettholde reproduksjon. Hos de aller fleste pattedyr viser hunnene tydelige kroppslige tegn til eggløsning, de viser dermed at de kan parre seg og befruktes.

Til andre tider kan det være kroppslig umulig for dem å gjennomføre sex, for eksempel ved at vagina normalt er tettet igjen, forseglet, men kan åpne seg under hormonell påvirkning i tiden rundt eggløsning. Hos smågnagere er det videre slik at vagina til de fleste tider peker rett nedover, noe som også umuliggjør parring.

Hormonell påvirkning rundt eggløsningstidspunktet vil få dem til å svaie ryggen, noe som bringer vagina i en posisjon der de kan ta i mot hannen.

Under påvirkning av de samme hormonene vil hun også refleksivt immobiliseres, stå stille, når hannen parrer seg med henne.

Hos mange pattedyrarter har hunnene slik løpetid nokså sjeldent, kanskje bare i en periode årlig. I dyreverdenen er sex med andre ord ofte en langt sjeldnere aktivitet enn hos mennesker, i hver fall sammenlignet med mennesker som lever i et parforhold.

Til sammenligning har hunnene hos noen apearter, og også mennesker, skjult eggløsning. Dvs at det er ingen ytre tegn som viser verken hanner eller hunnen selv om de er fruktbare. Det er heller ingen biologiske hindringer for sex på noe tidspunkt i menstruasjonssyklusen. Men ikke nok med det, kvinner og slike apehunner har selv lystfølelse knyttet til seksuell aktivitet. Det er ikke utelukket at for eksempel rottehunner kan ha lystfølelse knyttet til parring, men dette er i tilfelle ikke helt klart for forskere som studerer den slags og er i tilfelle heller ikke en nødvendig betingelse for at parring skal finne sted.

Sex ser ut som hannens greie, som ikke vedrører hunnen. Så har det hos noen arter skjedd en forandring. Parring, eller sex, får en helt annen sosial og emosjonell funksjon i tillegg til den rent befruktningsmessige nødvendighet.

Som en del av denne utviklingen begynner hunnene hos i hvert fall noen primater å vise en klar egeninteresse i sex, de får lyst på sex på en måte som er mer lik hannene enn det som er tilfelle hos mange andre arter. Hunnens lystfølelse, sammen med skjult eggløsning og bortfall av biologiske hindere for parring, gjør at sex kan bli en daglig aktivitet som får en helt annen rolle i individenes liv enn hva som er vanlig hos andre arter.

La oss se på rhesus-aper. Disse er ikke blant våre aller nærmeste slektninger blant apene, men de har allikevel mange trekk som de deler med oss, ikke minst seksuelt. De hører naturlig til i et belte som starter i det østlige Afghanistan, gjennom Pakistan og Nord-India, nordre Indo-Kina, og sørlige deler av Kina. De er ca en halv meter høye og veier kg.

Blant rhesus-aper som lever i flokker, slik de normalt gjør i naturen, har hunnene stor seksuell aktivitet i dagene rundt eggløsning. Men hvis man lar en hunn og en hann leve sammen som par i et bur, har de sex jevnlig, med en svak økning i dagene rundt eggløsning. Forskerne tar dette som en bekreftelse på at seksuell lystfølelse er en del av deres daglige liv, de har svakt øket sex-behov rundt eggløsning, men den er ellers tilstede hele tiden. Ute i det fri, derimot, lever de i større flokker.

I denne situasjonen har hunnene sex kun i dagene omkring eggløsning. Det er da alltid hunnen selv som tar initiativ til sex med en hann. Hun nærmer seg hannen og gjør seg til for ham, kan til å med klenge på ham.

Hvorfor tar ikke hannen initiativ selv? Sannsynligvis fordi hannene, når de er i ferd med å bli voksne, forlater den flokken de er født og vokst opp i og finner en annen flokk de slutter seg til. De er altså alle sammen relative nykommere, mens voksne hunner lever i en flokk der de har et rikt og velbefestet sosialt nettverk fra barnsben av. Dette vet hannene godt. De vet også at i kjærlighetslivet kan det lett oppstå også konflikter.

Kommer de i konflikt med en hunn, har de hele hennes vennenettverk å forholde seg til, en potensiell kamp de har lite lyst til å ta. Derfor er de avventende, og har sex med en hunn bare dersom de føler seg trygge på at hun virkelig vil ha ham. Hvorfor har de sex bare rundt eggløsning når de lever i en flokk, hvis det er slik at de egentlig har lyst de andre dagene også?

Grunnen ser ut til å være at når de tar initiativ og gjør seg til for en hann, får de motbør fra sine venninner, de andre hunnene. Kanskje de andre er sjalu? Kanskje de føler at hun svikter kvinnefellesskapet? Uansett, det har en sosial kostnad å ha sex med en hann, denne kostnaden er hun kun villig til å ta akkurat når lystfølelsen er på topp. Selv om vi mennesker har det noe annerledes, er det ikke vanskelig å kjenne seg igjen i dette sosiale spillet knyttet til sex hos rhesus-apene.

Kanskje har vi en gang i tidenes morgen utviklet sosiale og kulturelle spilleregler som ekteskap og seksualmoral for å finne måter å dempe konfliktspillet rundt sex? La oss se litt mer på en langt nærmere ape-slektning av oss, bonoboene. De er ca 75 cm høye og lever i flokker på opptil individer i et område på ca Det finnes ca De er svært like chimpansene.

Det finnes eksempel på at en bonobo har lært å bruke engelske ord gjennom geometrisk tegnspråk, kan forstå opp til talte ord, og kan respondere på talte setninger. De bruker selv stemme og håndsignaler for å kommunisere seg i mellom, og de har en oppfattelse av sitt eget selv. Bonoboer har et rikt seksualliv. De er svært opptatt av sex, og tar del i seksuelle aktiviteter innbakt i mange andre sosiale situasjoner. De gjør det i det offentlige rom, men kan også gå ut i mer private omgivelser.

Som eneste andre dyr kan de ha sex ansikt til ansikt, slik mennesker gjør, men bruker videre et stort spekter av kroppsstillinger. De masturberer, også hverandre, og gjør oralsex. De kan gni kjønnsorganene mot hverandre, også to individer av samme kjønn. De gjennomfører sex med alle tenkelige kjønns- og alderskombinasjoner, bortsett fra at en mor og hennes voksne sønn ikke har sex sammen.

Barn tar ivrig del i sexleken. De kan gjøre bruk av sex som en måte å hilse hverandre når de møtes, de kan ha sex istedenfor kamp når de har konflikt, og de kan bruke sex for å løse opp spenning etter en konflikt.

Kommer flokken over et nytt område hvor de kan finne mat, kan de bli så glade at de feirer det med en runde med sex. Hunnene har relativt lang menstruasjonssyklus, 45 dager.

Interessant nok er det hunner lavt på rangstigen som har sex også i disse periodene, mens hunner høyere oppe i hierarkiet unngår det.

Chimpanser er langt enklere i sitt seksualliv og kulturen rundt det. Ikke desto mindre, kan chimpansehanner ligne på mennesker i sin interesse for visuelle seksuelle stimuli. Chimpanser er glade i fruktsaft. Men hvis en chimpansehann får mulighet til å sitte foran en dataskjerm og se på bilder av chimpansehunners bakdeler, bytter de gladelig bort fruktsaften sin for å få sitte i timesvis og stirre på disse bildene.

Det har, med andre ord, relativt sent i artenes utvikling oppstått dyrearter som tar seksuallivet over i en annen sfære enn ren reproduksjon. Sannsynligvis spiller sex avgjørende roller i sosial organisering i flokker eller grupper av individer. Hvordan kan det ha seg at naturen har gitt oss mulighet til en aktivitet som vi benytter til ren nytelse? La oss se på noen forskjeller mellom bonoboene og oss mennesker.

Det er åpenbart at sex som rekreasjon hos bonoboene bidrar til et sosialt samspill som både holder flokken sammen og muliggjør en høy grad av dynamikk og omskiftelighet i de sosiale relasjonene. Som mennesker kan vi kjenne oss igjen i mye av den seksuelle aktiviteten hos bonoboene — men kanskje mest på fantasiplanet?

Det er som om de lever ut alle sine seksuelle fantasier og impulser i det faktiske liv. Deres seksuelle livsførsel overført til oss mennesker ville kanskje medføre at vi hadde sex med naboen ute på plenen, eller kanskje med et av naboens barn, med kolleger på jobben. Vi ville ha sex når vi traff noen gamle kjente, eller istedenfor å krangle med sjefen tok vi en runde sex. Kanskje bare masturbere hverandre under bordet på et konfliktfylt møte.

Total mangel på seksuelle inhibisjoner, skamfølelse og moralske skrupler. Kanskje det ville vært helt greit? Hatt det mye mer gøy sammen, fått tatt ut alle de seksuelle impulser vi savner sånn i fantasien? Et sosialt element typisk for oss mennesker ville hatt drastisk vanskeligere vilkår: Mennesker ordner sine seksuelle relasjoner rundt stabile pardannelser, monogami. Ja da, jeg vet at dette ofte ikke er tilfellet. Men monogami er like fullt et standardmønster de aller fleste mennesker ser på som ideal.

Til tross for tallrike forsøk på å etablere alternative samlivsformer opp gjennom historien, er det kjernefamilien som er omtrent enerådende. Mennesker kan organisere sine seksuelle relasjoner i form av et harem, men dette er tross alt en slags spesialversjon av kjernefamilien. For å holde vår seksuelle atferd på plass innen kjernefamilien har vi etablert sosiale normer og moralske idesystemer som hjelp til å tøyle den del av seksualdriftene som ikke i første omgang har lyst til å rette seg bare mot én person.

Hvorfor legge slike sterke bånd på vår seksuelle utlevelse? Hvorfor ikke leve som bonoboene? Ved å ofre noe av den seksuelle frihet for kjernefamilien, oppnår vi to helt sentrale ting: Kjernefamilien gjør det mulig for menn å vite hvem som er deres eget avkom.

Det gir derfor mer mening for en mann å investere tid og ressurser til avkommet, til å overføre kunnskap og erfaring, overføre eiendeler, redskaper og verdier. Dessuten gir kjernefamilien mulighet for en langvarig og trygg barn-foreldre tilknytning som fremmer utvikling av et stabilt psykologisk selv hos barnet, som igjen fremmer evner som sosial intelligens, empati og altruisme.

Så vi er født med et sterk og vedvarende seksuelt behov, for kvinner antagelig mye sterkere enn vanlig ellers blant pattedyrhunner, samtidig som vi er sosialt organisert på måter som setter sterke grenser for utfoldelsen av disse lystene.

Dette er et kompromiss. Som mennesker må vi derfor være utstyrt med evner til å styre seksuell atferd og behov i større grad enn andre arter. Disse evnene sitter i menneskets prefrontale cortex, langt fremme i hjernens pannelapp. Denne delen av hjernen gjør oss i stand til å tøyle seksuelle impulser som ikke passer med våre sosiale regler og normer.

Dette har sannsynligvis sammenheng med aldersbestemt svekkelse av prefrontal cortex. Som seksuelle mennesker vil det hjelpe å finne en uanstrengt balanse i livet. Dels gi rom for de spontane, seksuelle impulser — i tanke, fantasi og virkelighet. Men på den andre siden ved aktive valg å styre denne atferden slik at den ikke kolliderer med prinsippet om å skjerme kjernefamilien, dvs holde impulsene på plass, vente, skape rom for situasjoner der seksuell utfoldelse er mulig uten å ødelegge de trygge sosiale bånd som er viktige for oss mennesker.

Dette er en øvelse i avansert livsførsel som krever en psykologisk modenhet som ikke alle har. Menn vil spre genene sine til flest mulige kvinner, mens kvinner har færre sjanser og satser me Hvorfor speiler vi oss? Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema. Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev. Du får melding hver gang et nytt nummer er i handelen, og noen ganger når vi inviterer til temamøter i forlengelsen av en utgivelse.

Meditasjon Meditative tradisjoner Mindfulness. Vegetarianisme Rus Yoga Helse. Etter mitt første fordypelseskurs i Acem gjenopptok jeg tegning. De fem siste årene hadde jeg tegnet lite, og forholdt meg til tegning som en måte å illustrere idéer på.

CZECH ELITE ESCORT TANTRIC MASSAGE ESCORT

apr HVORDAN HA BRA SEX: Med menn trenger du egentlig bare å trykke på den samme sex-knappen om og om igjen til du kommer dit du skal. 8. okt Kvinner har like mye lyst på sex som menn har. Under samleie bør menn bli mer observant på hvordan kvinner reagerer, mange menn er i. Jeg mistenker at sex er atskillig bedre for jenter enn for gutter.. Når jeg har snakket med dama om hvordan hun opplever sex, så snakker hun om "varme bølger". Erotikk for damer hvordan ha samleie Klart kvinner har sex for nytelsen! De går gjennom teksten og strammer opp luksusescort reel escort, så de blir litt vanskelige å komme seg gjennom. Selv om begge kjønn tenkte noe mer på sex enn på de andre to, var det ikke noen stor forskjell i hvor opptatt folk var av de tre: Å vite hva partneren liker i senga, er ikke alltid like lett. Utover det bør du begynner med en partner, og du kan sikkert droppe all new-age-svadaen rundt om å be din partner om å få besøke hennes slott osv før dere setter i gang. Dersom vi beveger oss lenger opp på aldersstigen, til gruppen mellom 60 og 69 år, altså godt over kvinnens overgangsalder, faller den seksuelle aktiviteten en del.

Erotikk for damer hvordan ha samleie

Deidra Vreeland